Świadczenia NFZ

Jesteśmy placówką udzielającą świadczeń z zakresu leczenia ortodontycznego na podstawie umowy z NFZ.

Opieka stomatologiczna

Pacjent ma prawo wyboru dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń stomatologicznych na podstawie umowy z NFZ. Wizyta u stomatologa nie wymaga skierowania.

Wykazy gwarantowanych świadczeń stomatologicznych i materiałów stomatologicznych określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2009r. nr 140 poz. 1144 z późniejszymi zmianami).

Leczenie ortodontyczne wad zgryzu

W ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

  • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12 roku życia
  • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13 roku życia
  • naprawa aparatu jeden raz w roku (1 element) – do ukończenia 13 roku życia
  • korekcyjne szlifowanie zębów
  • proteza dziecięca częściowa i całkowita

Prawa Pacjenta

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, jak również korzystający z prywatnego sektora usług medycznych ma swoje prawa określone przez ustawodawcę.
Link do karty praw pacjenta: Karta praw pacjenta: https://www.gov.pl/web/rpp/prawa-pacjenta